Menu

Tamhlacht

Bruachbhaile fuinniúil ar an taobh thiar-theas de Bhaile Átha Cliath is ea Tamhlacht, i mbunchnoic sléibhte Bhaile Átha Cliath. Tá daonra os cionn 100,000 ann, agus dá bhrí sin tá sé ar ceann de na lárionaid uirbeacha is mó in Éirinn.

Sa Chearnóg nó ‘lár bhaile’ Thamhlachta tá oifigí de chuid aonáin an rialtais áitiúil agus an rialtais láir lena n-áirítear Comhairle Chontae Bhaile Átha Cliath Theas, na Coimisinéirí Ioncaim, an Roinn Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (Réigiún an Oirthir) agus Bord Oideachais agus Oiliúna Bhaile Átha Cliath agus Dhún Laoghaire. De bhreis air seo tá áis Leabharlainne dhea-threalmhaithe, Rua Red, is é sin, Lárionad Ealaíon na contae, Amharclann an Phobail agus beáir agus bialanna sa Chearnóg. Tá An Chearnóg, ceann de na Lárionaid siopadóireachta is mó in Éirinn, i dTamhlacht.  Ar na tionóntaí áirítear a lán de na siopaí iomráiteacha mórshráide.

Tá Ospidéal Adelaide agus na Mí a chuimsíonn Ospidéal Náisiúnta na Leanaí ar a nglaotar Ospidéal Thamhlachta leis, suite in aice láimhe.  Is lárionad tábhachtach cúram leighis agus taighde é an t-ospidéal seo.

Is i dTamhlacht a bunaíodh Cumann Tráchtála Bhaile Átha Cliath Theas. Guth an earnáil ghnó i gContae Bhaile Átha Cliath is ea é agus tá sé suite ann.

Tá Club Peile na Shamrock Rovers, Clubanna de chuid Chumainn Lúthchleas Gael, an Láthair Náisiúnta Cispheile, Foireann Snámh Thamhlachta, Club Spóirt Gleann Anna agus áiseanna spóirt eile  suite i dTamhlachta, chomh maith le leabharlanna agus grúpaí ealaíon áitiúla faoi bhláth.

Tá dhá pháirc i dTamhlacht: Páirc Seán Walsh agus Páirc Thigh Motháin. Tá achar breis is 300 acra iontu le chéile.

Tá Institiúid Teicneolaíochta, Tamhlacht, Prióireacht Naomh Mhuire agus Eaglais Naomh Maelruain suite i gceathrú stairiúil sráidbhaile Thamhlachta, áit a théann siar chuig an 17ú céad ar a laghad.

Tá Tamhlacht i mball uathúil ag mol córas  na mbóithre náisiúnta - an M50, N81, N7 agus N4.  Is maith a fhreastalaíonn iompar poiblí air le Bus Éireann, Bus Áth Cliath agus Líne Dhearg chóras iarnróid éadroim LUAS. Tá teacht éasca ó Thamhlacht ar Aerfort Bhaile Átha Cliath agus ar Chalafoirt Bhaile Átha Cliath.

  • Synergy Centre at ITT Dublin
  • QQI Brand Logo
  • Government of Ireland Logo
  • Member of the Technological University for Dublin Alliance
©2021 TU Dublin Tallaght • Built by Digital Crew