We use cookies to improve your experience on this website. Read More Allow Cookies
Menu

Seirbhís Sláinte

Cuireann IT Thamhlachta Lárionad Sláinte Cuimsitheach do Mhicléinn ar fáil san Institiúid do gach macléinn cláraithe. Cloítear le rúndacht dhaingean agus coinnítear gach comhfhreagras leis an macléinn, leis an mbanaltra agus/nó leis an Dochtúir faoi rún.

Seirbhís is ea í atá sa mbreis ar Dhochtúir teaghlaigh nó sa mbreis ar shainseirbhís leighis an mhacléinn. Oibríonn sé faoi shrianta acmhainní. Dá bhrí sin d’fhéadfadh teorainneacha seirbhíse áirithe a bheith i gceist.

Áirítear ar na seirbhísí:

 • Aird leighis ar gach macléinn nach mothaíonn i gceart nó a dtagann breoiteacht air/uirthi ar an gcampas.
 • Cóireáil leighis éigeandála i gcás timpistí a tharlaíonn sa choláiste.
 • Leigheas do mhionbhreoiteachtaí a tharlaíonn le linn uaireanta an choláiste.
 • Coinní clinic Dochtúra Ghinearálta a ar an gcampas.
 • Comhairle agus tacaíocht ar ghnóthaí sláinte nó gnóthaí pearsanta ar bith.
 • Tarchur chuig comhairleoir nó chuig eagraíochtaí tacaíochta eile ar iarratas nó má mheastar é a bheith cuí.
 • Frithghiniúint/frithghiniúint éigeandála agus comhairle um shláinte ghnéis.
 • Oidis leantacha.
 • Vacsaíniú agus comhairle taistil.
 • Cóireáil gortuithe spóirt agus tarchur.
 • Comhairle maidir le folláine agus tacaíocht um bheatha shláintiúil.
 • Foirmeacha agus comhairle maidir le cártaí agus teidlíochtaí leighis.
 • Tástáil toirchis agus tacaíocht gan breith a thabhairt.
 • Cóiriú créachta agus baint greamanna
IT Thamhlachta Seirbhís Sláinte -Orlagh Fleming (lánaimseartha) IT Thamhlachta Seirbhís Sláinte -Michelle Cresswell (páirtaimseartha)
Orlagh Fleming (lánaimseartha)
Ríomhphost: orlagh.fleming@ittallaght.ie

Michelle Cresswell (páirtaimseartha)
Ríomhphost: orlagh.fleming@ittallaght.ie


Dochtúir an Choláiste: Siobhan Kierans
Fón: 01 4042613
Gréasán: www.ittdublin.ie/current/studentservice sfacilities/healthservice/

 • Synergy Centre at ITT Dublin
 • QQI Brand Logo
 • Government of Ireland Logo
 • Member of the Technological University for Dublin Alliance
©2020 TU Dublin Tallaght • Built by Digital Crew