We use cookies to improve your experience on this website. Read More Allow Cookies
Menu

Seirbhís Séiplíneachta

Fáiltíonn an tSeirbhís Séiplíneachta roimh gach macléinn agus ball foirne - is cuma cén creideamh nó gan aon chreideamh ar bith a bheith acu. Áit is ea í ina gcuirtear fáilte ó chroí romhat agus is foinse tacaíochta daonna agus tacaíochta spioradálta í más rud é go bhfuil sé seo ag teastáil uait. Cuireann sé Cláir, Tionscadail agus Seirbhísí Spioradálta agus Reiligiúnacha chun cinn.  Seirbhís rúnda is ea an tSéiplíneacht agus í ag tairiscint tacaíochta agus cúraim do mhicléinn agus do bhaill foirne gach uile thráth agus go háirithe le linn méala agus breoiteachta.

Tairgeann sí tacaíocht duine le duine agus áit chun líonrú le grúpaí deonacha sa phobal. Léiríonn Seirbhís Séiplíneachta IT Thamhlachta riachtanais il-chreidimh na macléinn trí gníomhaíochtaí agus imeachtaí a thairiscint a thacaíonn leo ina gcuid cuardaigh. Seirbhís is ea í a chuireann ar aghaidh aireachas, folláine agus spás chun spioradáltacht a chíoradh san ardoideachas. 

Seirbhísí atá ar fáil

 • Spioradáltacht agus Forbairt Creidimh
 • Droichead comhairlithe thréadaigh agus tacaíocht i leith comhairlithe phroifisiúnta
 • Deiseanna chun creideamh a chíoradh agus eispéiris idir-chreidimh a bheith agat
 • Obair dheonach agus Rannpháirtíocht Shibhialta trí dheiseanna deonacha éagsúla sa choláiste agus sa phobal áitiúil araon
 • Seirbhísí Reiligiúnacha do Ráithe na Bliana
 • Seisiúin Aireachais
 • Oilithreachtaí agus turais chuig Láithreacha Beannaithe
 • Feasacht ar Cheartas Sóisialta agus Rannpháirtíocht
Sr Bernadette Purcell - Chaplain at IT Tallaght Rev William Deverell, Part-time Church of Ireland Chaplain at ITT Dublin

An tSiúir Bernadette Purcell
Fón: 01 4042615 
(ar ghlaoch 0861022698)

an tUrr. William Deverell
Fón: 01-4621044 
(ar ghlaoch: 086-8030239)


Gréasán: www.ittdublin.ie/current/studentservicesfacilities/ chaplaincyservice/

 

 • Synergy Centre at ITT Dublin
 • QQI Brand Logo
 • Government of Ireland Logo
 • Member of the Technological University for Dublin Alliance
©2020 TU Dublin Tallaght • Built by Digital Crew