Menu

Seirbhís Gairmréimeanna

Tá an tSeirbhís Gairmréimeanna agus Ceapacháin ar fáil do gach macléinn lánaimseartha ar feadh an chúrsa.

I gcaitheamh na tréimhse seo beidh ar do chumas eolas agus comhairle a fháil maidir le rogha gairmréime, breis staidéir agus deiseanna fostaíochta. Rachaidh an tseirbhís seo chun tairbhe go mór mór do mhicléinn sa bhliain dheireanach agus cabhróidh sí leat cinntí eolacha a dhéanamh faoi roghanna gairmréime amach anseo.

Cad iad na seirbhísí atá ar fáil?

 • Comhairle agus Treoir Gairmréime - duine aonair agus grúpa
 • Teicníochtaí Cuardach Poist
 • Scileanna Agallaimh/ullmhú CV/Foirmeacha Iarratais
 • Breis staidéir - Aistriú/deiseanna staidéir Iarchéime
 • Deiseanna fostaíochta do chéimithe
 • Obair shamhraidh
 • Deiseanna scoláireachta
 • Limistéar faisnéise um ghairmréimeanna sa phríomh-Leabharlann.

 

Tairgfear ceardlanna ar fud na bliana acadúla ar fad ar scileanna agallaimh, Conas Curriculum Vitae a scríobh, roghanna staidéar Iarchéime srl.

Tá teacht ar eolas faoi dheiseanna poist agus folúntais reatha trí leathanach Facebook Gairmréimeanna & Deiseanna de chuid ITT.

Déanfaidh an tSeirbhís Gairmréimeanna agus Ceapacháin a dícheall chun cabhrú leat ach ní mór duit gan dearmad a dhéanamh gur fút féin atá sé faoi dheireadh thiar tabhairt go gníomhach faoin bpróiseas a ghabhann le gairmréim a phleanáil agus faoi úsáid a bhaint as an tSeirbhís Gairmréimeanna chun cabhrú leat cinntí eolacha a dhéanamh.

 

IT Thamhlachta Oifigeach Gairmréimeanna & Ceapacháin: Marie Kielty

Oifigeach Gairmréimeanna & Ceapacháin: Marie Kielty
Fón: 01 - 4042561
Ríomhphost: careers@ittallaght.ie
Gréasán: www.it-tallaght.ie/careers

 • Synergy Centre at ITT Dublin
 • QQI Brand Logo
 • Member of the Technological University for Dublin Alliance
©2019 Institute of Technology Tallaght • Built by Digital Crew