We use cookies to improve your experience on this website. Read More Allow Cookies
Menu

Seirbhís Gairmréimeanna

Tá an tSeirbhís Gairmréimeanna agus Ceapacháin ar fáil do gach macléinn lánaimseartha ar feadh an chúrsa.

I gcaitheamh na tréimhse seo beidh ar do chumas eolas agus comhairle a fháil maidir le rogha gairmréime, breis staidéir agus deiseanna fostaíochta. Rachaidh an tseirbhís seo chun tairbhe go mór mór do mhicléinn sa bhliain dheireanach agus cabhróidh sí leat cinntí eolacha a dhéanamh faoi roghanna gairmréime amach anseo.

Cad iad na seirbhísí atá ar fáil?

 • Comhairle agus Treoir Gairmréime - duine aonair agus grúpa
 • Teicníochtaí Cuardach Poist
 • Scileanna Agallaimh/ullmhú CV/Foirmeacha Iarratais
 • Breis staidéir - Aistriú/deiseanna staidéir Iarchéime
 • Deiseanna fostaíochta do chéimithe
 • Obair shamhraidh
 • Deiseanna scoláireachta
 • Limistéar faisnéise um ghairmréimeanna sa phríomh-Leabharlann.

 

Tairgfear ceardlanna ar fud na bliana acadúla ar fad ar scileanna agallaimh, Conas Curriculum Vitae a scríobh, roghanna staidéar Iarchéime srl.

Tá teacht ar eolas faoi dheiseanna poist agus folúntais reatha trí leathanach Facebook Gairmréimeanna & Deiseanna de chuid ITT.

Déanfaidh an tSeirbhís Gairmréimeanna agus Ceapacháin a dícheall chun cabhrú leat ach ní mór duit gan dearmad a dhéanamh gur fút féin atá sé faoi dheireadh thiar tabhairt go gníomhach faoin bpróiseas a ghabhann le gairmréim a phleanáil agus faoi úsáid a bhaint as an tSeirbhís Gairmréimeanna chun cabhrú leat cinntí eolacha a dhéanamh.

 

IT Thamhlachta Oifigeach Gairmréimeanna & Ceapacháin: Marie Kielty

Oifigeach Gairmréimeanna & Ceapacháin: Marie Kielty
Fón: 01 - 4042561
Ríomhphost: careers@ittallaght.ie
Gréasán: www.it-tallaght.ie/careers

 • Synergy Centre at ITT Dublin
 • QQI Brand Logo
 • Government of Ireland Logo
 • Member of the Technological University for Dublin Alliance
©2020 TU Dublin Tallaght • Built by Digital Crew