We use cookies to improve your experience on this website. Read More Allow Cookies
Menu

Seirbhís Chomhairlithe do Mhicléinn

Seirbhís phroifisiúnta rúnda atá saor in aisce is ea an tSeirbhís Chomhairlithe do Mhicléinn. Tairgimid comhairliú agus ceardlanna don duine aonair. Le comhairliú don duine aonair tugtar timpeallacht shábháilte thacúil ina bhféadann tú teacht agus labhairt faoi fhadhb ar bith atá ag cur isteach ort. Is ar ábhair mar iad seo a leanas a thagann daoine chugainn chun comhairliú a fháil: dul in oiriúint don gcoláiste/cuimhneamh ar an gcoláiste a fhágáil, scileanna staidéir, mí-oird ite, féinmhuinín, scaoill/líonrith, lionn dubh, fadhbanna teaghlaigh/caidrimh, tráma agus méala.

Lasmuigh de bheith ag obair ar bhonn duine le duine le micléinn cuireann an tseirbhís chomhairlithe ceardlanna ar fáil i réimsí ar nós scileanna staidéir agus bainistiú struis.  Is féidir le micléinn coinne a dhéanamh trí ríomhphost nó ar an bhfón.


IT Thamhlachta  - Comhairleoir an Choláiste: Aisling O’Brien

Comhairleoir an Choláiste: Aisling O’Brien
Fón: 01 4042635 (fo-líne 2635)
Ríomhphost: counselling@ittallaght.ie
Gréasán: www.it- tallaght.ie/current/studentservicesfacilities/studentcounsellingservice

  • Synergy Centre at ITT Dublin
  • QQI Brand Logo
  • Government of Ireland Logo
  • Member of the Technological University for Dublin Alliance
©2020 TU Dublin Tallaght • Built by Digital Crew