Menu

Scoileanna Staidéir

Maidir leis an taobh acadúil de, tá an Institiúid eagraithe ina trí Scoil lena n-áirítear an Scoil Ghnó & Léinn Dhaonna (a bhfuil 41.7% de mhicléinn ag freastal uirthi), an Scoil Eolaíochta (35.3%) agus an Scoil Innealtóireachta (23%).  Tá comhpháirtíochtaí láidre agus comhar láidir leis an tionscal ag na scoileanna agus na ranna acadúla agus ag na foirne taighde d’fhonn tacú le cláir acadúla, le taighde agus le tráchtálú.  Comhordaíonn Roinn na Foghlama ar feadh an tSaoil cláir pháirtaimseartha a bhfuil tuairim is 45% de mhicléinn ag freastal orthu. 

Tá forbairt láidir déanta ag an Institiúid ar phunann a cuid clár le roinnt blianta anuas d’fhonn freastal ar easpaí scileanna áirithe agus chun oiliúint sainoiriúnaithe, breisiú scileanna agus forbairt ar lucht saothair a chur ar fáil.  Lena chois sin tá roinnt clár comhair forbartha aici trí chomhpháirtíocht le comhlachtaí gairmiúla eile, le hinstitiúidí tríú leibhéil (idir náisiúnta agus idirnáisiúnta) agus le comhpháirtithe tionscail.

 

  • Synergy Centre at ITT Dublin
  • QQI Brand Logo
  • Government of Ireland Logo
  • Member of the Technological University for Dublin Alliance
©2021 TU Dublin Tallaght • Built by Digital Crew