We use cookies to improve your experience on this website. Read More Allow Cookies
Menu

Córas dréimire um dhul chun cinn

Tá an córas dréimire um dhul chun cinn ar cheann de na gnéithe ar leith i bhformhór dár gcuid clár ag IT Thamhlachta. Córas is ea é a chuireann ar chumas an mhicléinn dul chun cinn a dhéanamh ó Ardteastas chuig Céim Bhaitsiléara agus ar aghaidh chuig Céim Bhaitsiléara le hOnóracha.

Glacfar le hiarrthóirí ó IT Thamhlachta atá i seilbh Ardteastais chuig cláir Bhaitsiléara de réir ord fiúntais.  Cuirfear in iúl do mhicléinn má tá aon tairseach íosta i gceist.  Moltar d’iarrthóirí ó institiúidí eile iarratas a dhéanamh agus déanfar iad a rangú ar an mbealach céanna.

Glacfar le hiarrthóirí ó IT Thamhlachta atá i seilbh Céimeanna Baitsiléara chuig Cláir Chéime Baitsiléara le hOnóracha de réir ord fiúntais.  Cuirfear in iúl do mhicléinn má tá aon tairseach íosta i gceist.  Moltar d’iarrthóirí ó institiúidí eile iarratas a dhéanamh agus déanfar iad a rangú ar an mbealach céanna.

Ba chóir iarratais ar Chláir Leantacha a dhéanamh chuig an Oifig Iontrála, IT Thamhlachta, Tamhlacht, Baile Átha Cliath 24.  Tá tuilleadh sonraí faoin dul chun cinn ar fáil ach teagmháil a dhéanamh le hOifig an Chláraitheora.

IT Thamhlachta - Córas dréimire um dhul chun cinn

  • Synergy Centre at ITT Dublin
  • QQI Brand Logo
  • Government of Ireland Logo
  • Member of the Technological University for Dublin Alliance
©2021 TU Dublin Tallaght • Built by Digital Crew