Menu

Córas dréimire um dhul chun cinn

Tá an córas dréimire um dhul chun cinn ar cheann de na gnéithe ar leith i bhformhór dár gcuid clár ag IT Thamhlachta. Córas is ea é a chuireann ar chumas an mhicléinn dul chun cinn a dhéanamh ó Ardteastas chuig Céim Bhaitsiléara agus ar aghaidh chuig Céim Bhaitsiléara le hOnóracha.

Glacfar le hiarrthóirí ó IT Thamhlachta atá i seilbh Ardteastais chuig cláir Bhaitsiléara de réir ord fiúntais.  Cuirfear in iúl do mhicléinn má tá aon tairseach íosta i gceist.  Moltar d’iarrthóirí ó institiúidí eile iarratas a dhéanamh agus déanfar iad a rangú ar an mbealach céanna.

Glacfar le hiarrthóirí ó IT Thamhlachta atá i seilbh Céimeanna Baitsiléara chuig Cláir Chéime Baitsiléara le hOnóracha de réir ord fiúntais.  Cuirfear in iúl do mhicléinn má tá aon tairseach íosta i gceist.  Moltar d’iarrthóirí ó institiúidí eile iarratas a dhéanamh agus déanfar iad a rangú ar an mbealach céanna.

Ba chóir iarratais ar Chláir Leantacha a dhéanamh chuig an Oifig Iontrála, IT Thamhlachta, Tamhlacht, Baile Átha Cliath 24.  Tá tuilleadh sonraí faoin dul chun cinn ar fáil ach teagmháil a dhéanamh le hOifig an Chláraitheora.

IT Thamhlachta - Córas dréimire um dhul chun cinn

  • Synergy Centre at ITT Dublin
  • QQI Brand Logo
  • Government of Ireland Logo
  • Member of the Technological University for Dublin Alliance
©2021 TU Dublin Tallaght • Built by Digital Crew