Menu

Conas taisteal go Tamhlacht

CUIREANN IT THAMHLACHTA EOLAS TAISTIL FÍORAMA AR LUAS AGUS AR BHUS ÁTHA CLIATH AR FÁIL AR AN gCAMPAS

Seirbhísí Bus Bhaile Átha Cliath
Tá teacht éasca ar IT Thamhlachta ar an mbus leis na seirbhísí sceidealaithe seo a leanas a stadann ag ár mbealaí isteach.

 • 49:        Sráid an Phiarsaigh go dtí an gCearnóg
 • 76:        Séipéal Iosóid go Tamhlacht
 • 76a:      Baile Bhlainséir go Tamhlacht
 • 75:        Dún Laoghaire go dtí an gCearnóg        
 • 54A:     Sráid an Phiarsaigh go dtí an gCearnóg
 • 56A:     An Rinn go dtí an gCearnóg      
 • 65:        Sráid Hawkins go Baile Coimín
 • 65B:     Sráid Hawkins go Iarthar na Cathrach     
 • 77A:     An Rinn go dtí an gCearnóg 

Is é Tamhlacht an lárionad uirbeach is mó in Éirinn seachas Baile Átha Cliath agus Corcaigh. Tá daonra os cionn 100,000 aige. Tá Tamhlacht i mball uathúil agus é ag mol córas na mbóithre náisiúnta. Is maith a fhreastalaíonn iompar poiblí air le Bus Éireann, Bus Áth Cliath agus LUAS.  Tá teacht éasca ó IT Thamhlachta ar Aerfort Bhaile Átha Cliath, ar Chalafoirt Bhaile Átha Cliath agus ar chuid de phríomháiseanna spoirt, ealaíon agus cultúrtha na hÉireann.

Seirbhísí LUAS

Ritheann seirbhís Line Dheirg an LUAS idir Stáisiún Chonghaile i Lár na Cathrach agus an gCearnóg i dTamhlacht. Stadann sé siúlóid cúpla nóiméid ó IT Thamhlachta.

Meastar gurb é 46 nóiméad an t-am taistil iomlán ar an líne dhearg ó Thamhlacht go Conghaile.

 

 • Synergy Centre at ITT Dublin
 • QQI Brand Logo
 • Government of Ireland Logo
 • Member of the Technological University for Dublin Alliance
©2021 TU Dublin Tallaght • Built by Digital Crew