We use cookies to improve your experience on this website. Read More Allow Cookies
Menu

Clubanna agus Cumainn agus Spórt

Clubanna agus Cumainn

Má théann tú isteach i gClubanna agus Cumainn:

 • Beidh guth agat
 • Cuirtear do chuid buanna chun cinn
 • Méadaítear do chuid suimeanna
 • Spreagtar do thuiscint pholaitiúil agus sóisialta
 • Cothaítear do bhua ceannaireachta
 • Cabhraíonn sé leat saineolas a fhorbairt agus rudaí a fhoghlaim ó do chomh-mhicléinn i réimsí spéise ar nós scannáin, grianghrafadóireachta, raidió, drámaíocht, ealaín, ceoil, díospóireachta, obair charthanachta, siúlóidí sléibhe, yoga, pilates, ealaíonta ábhair a dhéanamh agus mórán gníomhaíochtaí agus caitheamh aimsire suimiúla eile
 • Tugann sé deis duit do chomhluadar sóisialta lasmuigh den seomra ranga a mhéadú
 • Tugann sé deis duit scileanna obair foirne a fhorbairt a bheidh mar thairbhe agat ar do CV
 • Tugann sé deis duit dul ar thurais agus páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí spraoi ar nós millín péinte, cluichíocht agus Cáirtíneacht
 • Tugann sé deis duit bualadh le saineolaithe go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta

Spórt

A bheith páirteach i ngníomhaíochtaí spóirt - cabhraíonn sé leat:

 • Do chuid buanna a chur in iúl agus a fhorbairt mar thoradh ar ghníomhaíocht nua a fhoghlaim go leibhéal scothaicme
 • Bain leas as traenáil den scoth thar réimse leathan disciplíní spóirt
 • Déan ionadaíocht do d’Institiúid ar leibhéal Náisiúnta agus Idirnáisiúnta
 • Déan forbairt ar do spiorad foirne agus bí i do bhall d’fhoirne spraoi agus d’fhoirne iomaíochta
 • Cuir leis an spiorad foirne
 • Déan cairde a bheidh agat ar feadh do shaoil ar fad
 • Feabhsaigh agus cothaigh d’aclaíocht
 • Cothaigh do shláinte
 • Bíodh spraoi agat i dtimpeallacht shábháilte phroifisiúnta
 • Tabhair cuairt ar Institiúidí/Coláistí eile i gcomhair comórtas
 • Bain taitneamh as deiseanna laethanta in áiteanna eile a chaitheamh, dul chuig deirí seachtaine cluiche ceannais agus ar thurais idirnáisiúnta

Faigheann clubanna agus cumainn tacaíocht airgeadais chun eispéireas chomh maith agus is féidir a thabhairt duit le linn duit a bheith ag freastal ar an Institiúid.

Oifigeach Spóirt IT Thamhlachta - Tim O'Connor
Oifigeach Spóirt: Tim O’Connor
Fón: 01 4042550 \ 086 605 6750
Ríomhphost: Sports@ittallaght.ie
Gréasán: www.ittallaght.ie/sports

 • Synergy Centre at ITT Dublin
 • QQI Brand Logo
 • Government of Ireland Logo
 • Member of the Technological University for Dublin Alliance
©2020 TU Dublin Tallaght • Built by Digital Crew