Menu

Bliain le 2 Sheimeastar

Tá an córas an-oiriúnach do mhicléinn. Cuireann sé deireadh leis an mbrú atá ar mhicléinn nach maith leo glacadh leis go meastar bliain oibre ar fad in aon scrúdú amháin.

In IT Thamhlachta cuirtear cláir ar fáil ar chóras seimeastair. Tá dhá sheimeastar sa bhliain acadúil. Cuireann micléinn an-éileamh ar an gcóras seo.

Ciallaíonn sé seo go mbronntar creidiúintí ort as ucht torthaí as measúnú leanúnach agus scrúduithe ag deireadh Seimeastar an Gheimhrigh - Meán Fómhair go Eanáir. Dírítear isteach ar gach modúl leis an measúnú leanúnach, an obair thionscadail agus na tascanna scríofa.

Ansin ar aghaidh linn chuig Seimeastar an tSamhraidh, Feabhra go Bealtaine agus is trí mheasúnú leanúnach agus scrúduithe arís a dhéantar iad a mheas. Leis sin críochnaítear an bhliain.

 

 

  • Synergy Centre at ITT Dublin
  • QQI Brand Logo
  • Government of Ireland Logo
  • Member of the Technological University for Dublin Alliance
©2021 TU Dublin Tallaght • Built by Digital Crew