Menu

Aontas na Macléinn

Déanann Aontas na Macléinn ionadaíocht do leasanna mhicléinn na hInstitiúide. Comhlacht tofa is ea é agus cuireann a chuid oifigeach taobh eagraíochtúil agus taobh sóisialta saol na macléinn chun cinn. Tá poist lánaimseartha shabhóideacha ag Uachtarán agus ag Leas-Uachtarán an Aontais ar feadh bliana amháin. Tá ionadaíocht ag Aontas na Macléinn ar an gComhairle Rialaithe, ar an gComhairle Acadúil, ar choiste Seirbhísí do Mhicléinn agus ar Bhoird Chláir.


Más mian leat tuilleadh eolais a fháil faoi Aontas na Macléinn agus na rudaí is féidir leis a dhéanamh ar do shon, gabh chuig www.ittallaght.ie/studentunion.

  • Synergy Centre at ITT Dublin
  • QQI Brand Logo
  • Member of the Technological University for Dublin Alliance
©2019 Institute of Technology Tallaght • Built by Digital Crew