Menu

Seirbhísí do Mhicléinn agus Seirbhísí Acadúla

Tá traidisiún seanbhunaithe ag an Institiúid maidir le leas agus rannpháirtiú an mhicléinn agus tá sí tiomanta do gach gné de shaol an mhicléinn - idir acadúil, phearsanta, shóisialta, chultúrtha agus chúrsaí spóirt.

Déanann Seirbhísí do Mhicléinn réimse chuimsitheach seirbhísí atá dírithe ar an macléinn a riaradh agus a chomhordú:

 • Iontráil
 • Clárú
 • Scrúduithe
 • Gairmréimeanna & Ceapacháin
 • Spóirt & Fóillíocht
 • Lóistín
 • Sláinte
 • Comhairleoireacht
 • Séiplíneacht
 • Rochtain, Míchumas
 • Foghlaim agus Teagasc
 • Synergy Centre at ITT Dublin
 • QQI Brand Logo
 • Government of Ireland Logo
 • Member of the Technological University for Dublin Alliance
©2021 TU Dublin Tallaght • Built by Digital Crew